• si-foto-2015.jpg
  • si-foto-2016.jpg
  • si-foto2-2015.jpg
  • si-foto2-2016.jpg
  • si-foto3-2016.jpg

1.ročník - 2014

5.ročník - 2018

2.ročník - 2015

6.ročník - 2019

3.ročník - 2016

7.ročník - 2020

4.ročník - 2017

Projekt 9 - Automatická prevodovka

Cieľom našej práce bolo zhotoviť model automatickej prevodovky. Model má slúžiť ako učebná pomôcka pre študentov , na ktorej si budú môcť prakticky prezrieť jednotlivé strojové súčiastky z ktorých sa prevodovka skladá.
Na modely pomocou kľukového mechanizmu vieme dať do pohybu jednotlivé strojové súčiastky v prevodovke, čím vieme vytvoriť praktickú ukážku činnosti.

Čítať ďalej...

Projekt 10 - Laboratórny zdroj riadený mikropočítačom

Materiál a metodika

Materiál

Na stavbu plošných spojov sme použili tieto súčiastky. Pre zjednodušenie tu sú vypísané len polovodičové súčiastky, integrované obvody. Celá schéma zapojenia s hodnotami súčiastok je v prílohe.

Čítať ďalej...

Projekt 11 - Brzdové ústrojenstvo s vákuovým posilňovačom bŕzd

Brzdový kotúč

Brzdový kotúč bola prvá súčiastka, ktorú som začal modelovať (obr.1) . Keďže kotúč je určený pre rýchle autá, ktoré prekonávajú vysoké rýchlosti a pri brzdení sa klasické brzdy prehrievajú, musel som ich tomuto problému vyhnúť, a tak Na začiatok som musel zvoliť vhodný tvar vetracích drážok a vhodne ich umiestniť po celej ploche kotúča. Kotúč je vyrobený ako jeden kus. Pri modelovaní som musel prejsť konštrukčnými problémami, ale aj problémami, ktoré vznikali pri samotnom modelovaní, a tých ozaj nebolo málo.

Čítať ďalej...

Projekt 12 - Vŕtačka pre domácich majstrov

Čo je to vŕtačka

Vŕtačka je ručné náradie, ktoré sa používa na vŕtanie dier do dreva, kovu či iných materiálov, pomocou vloženého otáčajúceho sa nástroja - vrtáka. Vŕtačka pracuje na princípe súčasného rotačného (obvykle motorového) a prítlačného (osového, obvykle tlakom ruky) pohybu. Na upevnenie vrtáka k výstupnému rotoru vŕtačky slúži tzv. skľučovadlo.

Čítať ďalej...

Projekt 13 - Prevádzka a údržba historického motocykla

Vlastná práca - Môj motocykel

V júni minulého roka som dokončil kurz vodičského oprávnenia skupiny B,B1 a keďže som mal len 17 rokov rozhodol som sa kúpiť malý 50cm³ motocykel a naučiť sa tak jazdiť na motocykli a zároveň získať zručnosti v opravách, úpravách a prevádzke takého to stroja. Tento motocykel som našiel cez internet na inzerát, doviezol som ho za pomoci otca až z obce Vysoké Tatry.

Čítať ďalej...

Projekt 14 - 3 osá CNC frézovačka

Rozbor úlohy

CNC stroje podobného zamerania môžu byť rozdelené na:
• pravouhlé (väčšinou sa používa táto koncepcia)
• rotačné (roboty, robotické ramená)
• iné

Čítať ďalej...

Projekt 15 - Hydraulický lis

Základné parametre a charakteristiky lisu

Charakteristika lisu
Lisy radíme do kategórie tvárniacich strojov, čo je umelé vytvorená dynamická sústava slúžiaca k realizácii úkonu tvárniaceho procesu, vedúceho k trvalému pretvorenia východzieho materiálu. Lisy sa rozdeľujú podľa toho, akú energiu využívajú (ručné, hydraulické, mechanické). Princíp hydraulického zariadenia vychádza z pascalovho zákona. Pascalov zákon hovorí že, tlak v kvapaline, ktorý vznikne pôsobením vonkajšej sily na povrch kvapaliny v uzavretej nádobe, je v každom mieste kvapaliny rovnaký.

Čítať ďalej...

Projekt 16 - Návrh priemyselného navijaku

Konštrukcia navijaku

Výber pohonu

V minulosti boli navijaky poháňané len ľudskou silou, keďže ľudská sila nebola veľmi efektívna v časoch priemyselnej revolúcie sa ľudská sila nahradila parnými strojom, piestovým spaľovacím motorom a elektromotorom. V dnešnej dobe sa väčšinou používajú elektromotory a hydromotory. Hlavnou výhodou elektromotorov je malá veľkosť a aj hmotnosť oproti piestovému spaľovaciemu motoru.

Čítať ďalej...

© 2021 Súťaž: Strojár - Inovátor
Back to Top