• si-2019.png
  • si-foto-2015.jpg
  • si-foto-2016.jpg
  • si-foto2-2015.jpg
  • si-foto2-2016.jpg
  • si-foto3-2016.jpg

Dňa 14. mája 2014 sa uskutočnila prezentácia prihlásených prác. Komisia v zložení doc. Ing. Kamil MADÁČ, CSc. (predseda komisie), doc. Ing. Jozef SVETLÍK, PhD., doc. Ing. Ján SLOTA, PhD., doc. Ing. Lýdia SOBOTOVÁ, PhD. hodnotila 12 projektov v dvoch kategóriách a dospela k týmto výsledkom:

 

Konštrukcie strojov a zariadení, automobily, biomedicínske inžinierstvo

1.miesto Dávid Šimon Robotický odhŕňač snehu (ROS2014) SPŠ Snina
2.miesto

Vladimír Stenchlák

Róbert Mikula

Triediaca pásová linka SŠ Kysucké Nové Mesto
3.miesto Jakub Hudák Modelovanie a aplikácia programovania v CAD/CAM grafických systémoch SŠ Prešov

 

Strojárske technológie a manažment technických a environmentálnych systémov

1.miesto Peter Hubočan  Inteligentné riedené naklápanie solárnej elektrárne SOŠE Žilina
2.miesto

Igor Žovtík

Dávid Muránsky

Martin Poľanský 

Smart Metering SOŠ automobilová KE 
3.miesto Dominik Kohut HHO Generátor SPŠ Snina 

 

Cena dekana

Igor Žovtík, Dávid Muránsky, Martin Poľanský - Smart Metering - SOŠ automobilová KE

 

Cena verejnosti (Internetové hlasovanie na Facebooku)

Dávid Šimon - Robotický odhŕňač snehu (ROS2014) - SPŠ Snina

 

Vyžrebovaní výhercovia hlasujúci na Facebooku

Samsung Galaxy S4 mini – Ľubomír Slabej

Prestigio MultiPhone PAP5044 Duo – Ivana Šedivá

Amazon Kindle Paperwhite – Marián ´Rassel´ Bakoš

© 2019 Súťaž: Strojár - Inovátor
Back to Top