• si-foto-2015.jpg
  • si-foto-2016.jpg
  • si-foto2-2015.jpg
  • si-foto2-2016.jpg
  • si-foto3-2016.jpg

1.ročník - 2014

5.ročník - 2018

9. ročník - 2022

2.ročník - 2015

6.ročník - 2019

10. ročník - 2023

3.ročník - 2016

7.ročník - 2020

4.ročník - 2017

8.ročník - 2021

Dňa 8. apríla 2021 sa uskutočnila prezentácia prihlásených prác. Komisia v zložení doc. Ing. Ján Kráľ, PhD., prof. Ing. Janette Brezinová, PhD., doc. Ing. Ružena Králiková, PhD., doc. Ing. Tomáš Stejskal, PhD., doc. Ing. Vladinír Rudy, PhD a doc. Ing. Teodor Tóth, PhD. hodnotila 13 zúčastnených projektov a dospela k týmto výsledkom:

 

1.miesto Timotej Maďar Šiesta os pre elektro-erozívnu rezačku FANUC Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Poprad
2.miesto Marek Čornanič Univerzalné terenné vozidlo UTV Stredná priemyselná škola, Snina
3.miesto Dominik Ježík Mobilná aplikácia pre evidenciu stromčekov Stredná odborná škola strojnícka, Bánovce na Bebravou

 

Cena dekana

Pavol Hrušovský - Babetta trojkolka - Stredná priemyselná škola technická, Spišská Nová Ves

 

Cena verejnosti (Internetové hlasovanie na Facebooku)

Marek Čornanič - Univerzálne terenné vozidlo UTV - Stredná priemyselná škola, Snina

© 2024 Súťaž: Strojár - Inovátor
Back to Top