• si-foto-2015.jpg
  • si-foto-2016.jpg
  • si-foto2-2015.jpg
  • si-foto2-2016.jpg
  • si-foto3-2016.jpg

1.ročník - 2014

5.ročník - 2018

9. ročník - 2022

2.ročník - 2015

6.ročník - 2019

10. ročník - 2023

3.ročník - 2016

7.ročník - 2020

4.ročník - 2017

8.ročník - 2021

Dňa 30. marca 2016 sa uskutočnila prezentácia prihlásených prác. Komisia v zložení doc. Ing. Ján Kráľ, PhD., doc. Ing. Róbert Huňady, PhD., doc. Ing. Ján Semjon, PhD., doc. Ing. Ján VIŇÁŠ, PhD. a doc. Ing. Teodor Tóth, PhD. hodnotila 28 zúčastnených projektov a dospela k týmto výsledkom:

 

1.miesto Adam Mlynár Reverse trike buggy Gymnázium Kukučínova, Poprad
2.miesto

Tomáš Szepesi

Funkčný model elektromobilu SOŠ automobilová, Košice
3.miesto Filip Kos Filtračné zariadenie a hydrogenerátor Spojená škola Prešov

 

Cena dekana

Martin Kamenický - Protéza ruky ovládaná hlasom - Technická akadémia, Spišská Nová Ves

Cena verejnosti (Internetové hlasovanie na Facebooku)

Cyril Pavlovič - Laboratórny zdroj riadený mikropočítačom - SPŠ Elektrotechnická, Košice

 

Vyžrebovaní výhercovia hlasujúci na Facebooku

1TB externý disk – Ondrej Sakmár

© 2024 Súťaž: Strojár - Inovátor
Back to Top