• si-foto-2015.jpg
  • si-foto-2016.jpg
  • si-foto2-2015.jpg
  • si-foto2-2016.jpg
  • si-foto3-2016.jpg

1.ročník - 2014

5.ročník - 2018

9. ročník - 2022

2.ročník - 2015

6.ročník - 2019

10. ročník - 2023

3.ročník - 2016

7.ročník - 2020

4.ročník - 2017

8.ročník - 2021

Dňa 25. marca 2015 sa uskutočnila prezentácia prihlásených prác. Komisia v zložení prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. (predseda komisie), doc. Ing. Kamil MADÁČ, CSc., doc. Ing. Ján SEMJON, PhD., doc. Ing. Ján VIŇÁŠ, PhD., doc. Ing. Mariana TOMAŠKOVÁ, PhD. a doc. Ing. Oskar Ostertag, PhD. hodnotila 15 zúčastnených projektov a dospela k týmto výsledkom:

 

1.miesto Richard Podolinský Robotické automaticko-manuálne rameno Technická akadémia SNV
2.miesto

Dávid Šimon

Dominik Kohut

Elektrická formula SPŠ Snina
3.miesto Dominik Fedor Šplhajúci robot SPŠE Košice

 

Cena dekana

Matúš Bystričan - CNC frézka - Spojená škola Tvrdošín

 

Cena verejnosti (Internetové hlasovanie na Facebooku)

Jakub Adzima - Vstupné faktory a ich vplyv na drsnosť povrchu po valcovom brúsení - Spojená škola Prešov

 

Vyžrebovaní výhercovia hlasujúci na Facebooku

GSmart Guru G1 – Samuel Salaj

USB kľúč 64GB – Matúš Rychvalský

USB kľúč 32GB – Silvia Veverková

USB kľúč 16GB – Ivana Pančucha

© 2024 Súťaž: Strojár - Inovátor
Back to Top