• si-foto-2015.jpg
  • si-foto-2016.jpg
  • si-foto2-2015.jpg
  • si-foto2-2016.jpg
  • si-foto3-2016.jpg

1. Súťaž Strojár - Inovátor vyhlasuje Strojnícka fakulta TU v Košiciach (ďalej len organizátor).

2. Do súťaže sa môžu zapojiť študenti všetkých stredných škôl a gymnázií (aj 8 ročných).

3. Jeden študent sa môže zúčastniť s viacerými prácami (projektami). Počet študentov z jednej školy nie je obmedzený.

4. Predložené práce (projekty) môžu byť vypracované v niektorej z nasledovných oblastí:

    1. Konštrukcie strojov a zariadení, automobily, biomedicínske inžinierstvo
    2. Strojárske technológie a manažment technických a environmentálnych systémov

5. Vypracované práce sa posielajú v elektronickej forme (najlepšie pdf, word 2007, 2010, 2013, 2016, 2019) v rozsahu 4-10 strán.

Projekty spracované v CAD programoch skomprimovať a priložiť pri registrácii alebo poslať na mail (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.). Veľkosť prílohy je max. 20 MB. V prípade väčšej prílohy nás kontaktujte na mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Prijatie práce bude súťažiacemu oznámené mailom.

6. Študent zaslaním svojej práce prehlasuje, že daná práca je jeho vlastné dielo.

Organizátor vyhlasuje, že každý súťažiaci, ktorého práca bude prijatá do súťaže je automaticky prijatý na štúdium do prvého ročníka SjF TUKE bez prijímacieho konania a bez poplatku za prijímacie konanie. Ceny pre jednotlivých víťazov sú uvedené na podstránke Ceny.

7. Súťažiaci týmto súhlasí, že organizátor môže použiť jeho prihlásenú/é prácu/e na svoje propagačné účely.

8. Termín na podávanie prác je do 17. marca 2023.

9. Po ukončení podávania prihlášok organizátor vyhlási hlasovanie o Cenu verejnosti prostredníctvom sociálnej siete Facebook, kde podmienkou pre výhru je najvyšší počet získaných "like"-ov a následne sa z hlasujúcich vyžrebujú výhercovia (viď Ceny). Podmienkou je byť fanúšikom facebookovej stránky organizátora (https://www.facebook.com/Strojnickafakulta). Každý hlasujúci môže dať iba jeden hlas, inak bude zo súťaže o vecné ceny vyradený.

10. Prezentácia samotných prác pred komisiou a vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 30. marca 2023 buď prezenčne (všetko zavisí od pandemickej situácie v danom čase), alebo prostredníctvom Cisco Webex, pričom výsledky budú zverejnené na sociálnych sietiach a na tejto stránke.

11. Organizátor si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch zmeniť podmienky, alebo zrušiť súťaž

 

 mapa zastavky

© 2023 Súťaž: Strojár - Inovátor
Back to Top