• si-foto-2015.jpg
  • si-foto-2016.jpg
  • si-foto2-2015.jpg
  • si-foto2-2016.jpg
  • si-foto3-2016.jpg

1.ročník - 2014

5.ročník - 2018

2.ročník - 2015

6.ročník - 2019

3.ročník - 2016

7.ročník - 2020

4.ročník - 2017

Projekt 8 - 3D model keramickej brzdy

Mojou témou pre prácu je brzdový mechanizmus. Presnejšie ide o karbón keramickú brzdu, ktorá sa aplikovala do športových automobilov v rokoch 2008 - 2011.  Brzdy sú pre automobil životne dôležitým prvkom. Na brzdy nadväzujú prvky aktívnej bezpečnosti. Brzdy automobilu musia byť dostatočne dymenzované vzhľadom na jeho výkon a hmotnosť. Keramické brzdy sa používajú v automobilovom športe. Tejto tematike sa aktívne venujem dva roky, kedy som sa prvýkrát stretol s týmto typom zariadenia.

Karbón keramické kotúče majú viacero výhod oproti bežným oceľovým kotúčom. Hmotnosť keramického kotúča je asi o 50 % nižšia, to má za následok ľahšie rozpohybovanie kolies vďaka nižšej obvodovej hmotnosti.  Dosahujú životnosť až 300 000 km. Táto životnosť je dosiahnutá na základe použitých zložiek v kompozite.  Kompozit tvoria uhlíkové vlákna, ktoré sú spevňované keramickým materiálom. Hlavnou zložkou je karbid kremíka, ten je úplne odolný voči treniu. Počas životnosti kotúča sa na hrúbke uberie len približne 0,5 mm. Kotúče sú úplne odolné voči korózii. Majú lepšiu dávkovateľnosť brzdného výkonu (brzdový pedál „nevädne“). Obstarávacia cena sady karbón keramických bŕzd je približne 10 000 eur.

Cieľmi podkladovej práce bolo vytvoriť 3D model a animačné videá v programe Solid Edge, rozšíriť svoje znalosti v ovládaní programu a získať nové vedomosti z oblasti konštrukcie a technológie, zlepšiť sa v práci s programom Solid Edge a získať nové vedomosti.

Čítať ďalej...

Projekt 9 - Riadenie pohybu vozidla podľa farebného rozlíšenia

Automobilový priemysel na Slovensku zaznamenal v posledných rokoch prudký vzostup. Automobilky priniesli pracovné príležitosti pre Slovákov po celom Slovensku. V týchto firmách sú nasadené moderné stroje a linky. V nich sa nezaobídeme bez automatizácie prostriedkov dopravy, súčiastok, nástrojov a rôznych komponentov. Práve vedľajšie časy, súvisiace s plynulou dopravou, majú značný vplyv, a to nielen na konečnú cenu výrobku, ale aj na prestoje strojov a zariadení.

Som študentom 3. ročníka odboru mechanik počítačových sietí a svojou prácou chcem prispieť k možnosti riešenia automatizácie dopravy súčiastok v strojárskom priemysle.

Čítať ďalej...

Projekt 13 - Kavitačný ohrievač úžitkovej vody

Na tejto práci som začal pracovať v Novembri 2013. Najskôr to bolo iba hobby v rámci môjho zdokonaľovania sa v CAD programe Autodesk Inventor. Postupom času som sa tejto problematike začal venovať čoraz viac, až mi nakoniec otec povedal, že by to bolo dobré vyrobiť a overiť ako to naozaj funguje. Čakalo ma naozaj veľa práce, pretože som bol na to sám. Až v Apríli 2014 som mal  dokončenú kompletnú výkresovú dokumentáciu kavitačného ohrievača úžitkovej vody. Na výrobe sa pracovalo ustáleným tempom celé leto a jeseň, až do polovice decembra 2014. Prístroj bol konečne priskrutkovaný na dosku až v januári 2015, kedy sa začalo s testami, ktoré sú popísané v ďalších kapitolách.

Cieľom mojej práce je overenie funkcie kaviačného ohrievača úžitkovej vody (ďalej už len KO), pre použitie v domácnostiach ako náhradu za iné výtopné telesá, ktoré sú bežne dostupné na trhu. Táto problematika ma zaujala hlavne svojou nevšednosťou a mojim záujmom o alternatívne zdroje energie. V práci by som chcel objasniť problematiku kavitácie, opísať princíp funkcie KO, jeho výhody a nevýhody, navrhnúť zapojenie v rámci jednoduchého systému a zhodnotiť dosiahnuté výsledky.

Čítať ďalej...

Projekt 11 - Výkonová valcová skúšobňa pre motocykle

V tejto odbornej práci sme sa rozhodli skonštruovať zariadenie nazývane zotrvačný dynamometer, ktoré slúži hlavne na meranie krútiaceho momentu Mk [Nm] a výkonu P [kW] spaľovacieho motora motocykla. Inšpirovala nás najmä záľuba k motocyklom a fakt, že na Slovensku sú len tri skúšobne určené na motocykle.

Cieľom práce je predovšetkým spojiť teoretické vedomosti získané za štyri roky štúdia na Technickej akadémii v Spišskej Novej Vsi v odbore strojárstvo so zameraním na grafické systémy a stavbu automobilov, s praktickými zručnosťami, ktoré sme nadobudli praxou v školských dielňach v Centre odborného vzdelávania COV.

Čítať ďalej...

Projekt 15 - CNC frézka

V dnešnej dobe hrá významnú úlohu pri technickom pokroku "Automatizácia". Tento pokrok pociťujeme v rôznych každodenných činnostiach. Pojem automatizácia nám dáva do vedomia rôzne výrobné linky, roboty, manipulátory, ale aj veci, s ktorými prichádzame do kontaktu denno-denne, napríklad tlačiarne, kávovary, automobily, CD a DVD prehrávače ale i ďalšie mnohé. Každé z týchto zariadení v dnešnej dobe vlastní doma každý.

Automatizácia je etapa rozvoja techniky, pre ktorú je charakteristické uskutočňovanie výrobných, riadiacich a iných procesov bez priameho zásahu človeka, spojená s objavom automatických výrobných liniek, automatických prevádzok a závodov, s využívaním modernej výpočtovej a riadiacej techniky. Automatizácia nevylučuje úplne účasť človeka, ktorý kontroluje a všeobecne riadi prácu strojov (nastavovanie strojov, zadanie programu, zásobovanie materiálom, údržba), hoci s rozvojom automatiky stroje čoraz viac preberajú aj tieto funkcie.

Čítať ďalej...

Projekt 16 - Preprava tovaru železničnou dopravou

Cieľ a metodika práce

- problematika prepravy zvitkov plechu železničnou dopravou

- oboznámenie čitateľa s postupom pri objednávke prepravy

- výpočet prepravného a dodacej lehoty pri preprave zvitkov plechu

- názorná ukážka uloženia a zabezpečenia zvitkov plechu na železničnom vozni  

Čítať ďalej...

© 2021 Súťaž: Strojár - Inovátor
Back to Top