• si-foto-2015.jpg
  • si-foto-2016.jpg
  • si-foto2-2015.jpg
  • si-foto2-2016.jpg
  • si-foto3-2016.jpg

1.ročník - 2014

5.ročník - 2018

2.ročník - 2015

6.ročník - 2019

3.ročník - 2016

7.ročník - 2020

4.ročník - 2017

Projekt 17 - Chladenie spaľovacích motorov

Hlavný cieľ práce

●Model kvapalinového chladenia automobilu, ktorý má slúžiť ako učebná pomôcka pre odborné školy zaoberajúce sa automobilovým priemyslom
 

Čiastkové ciele práce

●Výber daných súčiastok na zhotovenie modelu
●Očistenie a odmastenie súčiastok
●Nastriekanie súčiastok modelu
●Vyhotovenie modelu z daných súčiastok
●Hotový model
© 2021 Súťaž: Strojár - Inovátor
Back to Top