• si-foto-2015.jpg
  • si-foto-2016.jpg
  • si-foto2-2015.jpg
  • si-foto2-2016.jpg
  • si-foto3-2016.jpg

1.ročník - 2014

5.ročník - 2018

2.ročník - 2015

6.ročník - 2019

3.ročník - 2016

7.ročník - 2020

4.ročník - 2017

8.ročník - 2021

Najpoužívanejšie typy motorov

Spaľovacie motory majú svoj názov podľa toho, že v nich dochádza k spaľovaniu palivovej zmesi. Motocykle väčšinou používajú zážihové dvojtaktné, alebo štvortaktné motory. Vznetové (dieselové) motory sa u motocyklov veľmi nepresadili, pretože sú príliš veľké a ťažké a nedosahujú porovnateľné výkony ako motory zážihové.

Jednovalcové motory - vyznačujú sa jednoduchou konštrukciou a tým pádom aj nižšími výrobnými nákladmi. Sú menej náročné na údržbu a nastavovanie. Ďalšou prednosťou tejto konštrukcie je nízka hmotnosť, ktorá ich predurčuje na použitie v terénnych motocykloch a relatívne nízka spotreba paliva a oleja. Nevýhodou ostávajú relatívne vibrácie, ktoré vznikajú kvôli striedavému zaťaženiu kľukového hriadeľa.

image1

Dvojvalcové motory- steny oboch valcov tvoria jeden blok a valce sú umiestnené v rade.
Ak sa obidve piesty pohybujú zároveň v rovnakej výške je to tzv. paralelný dvojvalec (parallel-twin). Tieto motory majú vyvážený chod a vysokú účinnosť pri nízkych otáčkach. Ich nevýhodou sú silné vibrácie pri vyšších otáčkach (pokiaľ nie sú vybavené vyvažovacím hriadeľom).Ak sa piesty pohybujú striedavo tzn. fázovo posunuté o 180 stupňov je to protibežný motor. Tieto motory majú kľudnejší chod avšak ich krútiaci moment je menší než u porovnateľných paralelných motorov.

image2

Prvé motocykle

Najstarší samopoháňaný, dvojkolesový dopravný prostriedok je parou poháňaný bicykel postavený koncom roku 1860 Sylvestrom H. Roperom.

image3

Ďalší motocykel zostrojil Nemec Gottlieb Deimler, v roku 1885 a mala motor pripútaný k drevenému bicyklu.

image4

Firma Triumph je jedna z najslávnejších spoločností zaoberajúca sa výrobou motoriek. Založili ju dvaja Nemci v roku 1897 a táto firma ako prvá začala vyrábať motocykle poháňané benzínovým motorom.

image5

Firma ČZ

ČZ (České zbrojnice) V minulosti bola známa výrobou zbraní a motocyklov, ale aj rôznych iných komponentov. Jej história siaha do roku 1919, kedy bola založená firma Jihočeská zbrojovka. V roku 1930 firma zaregistrovala ochrannú známku ČZ a na motocykel nadviazala výrobou prvého motocykla ČZ 76. Počas 2. svetovej vojny prešla továreň na výrobu kanónov a pechotných min. Večer 3. mája 1945 bola bombardovaná americkými hloubkaři. Výroba motocyklov sa opäť rozbehla v roku 1946. do roku 1953 sa vyrábali typy stodvadsaťpätiek a stopadesátek A, B, T, a C. v rokoch 1954-1959 sa vyrábali motocykle pod jednotnou značkou Jawa-ČZ. V roku 1955 bola založená firma CZM, n.p. V roku 1960 sa opäť začali vyrábať motocykle pod značkou ČZ.

image6

Najznámejšie modely motocyklov značky ČZ:

ČZ 76 "Kaktus" 1932-1933

ČZ 76 "Kaktus" je prvý vyrábaný motobicykel vo Strakonické Českej zbrojovke. Jedná sa o dvojtaktný jednovalec, vyrábaný v rokoch 1932-1933. Bolo vyrobených celkom len 476 kusov a pôvodná cena bola 2600, -Sk. Vzorom rámu bolo bicykel. Motor uprostred rámu má piest s deflektorom a nesnímateľný hlavou valca, špecifickým tvarom chladiacich rebier pripomínajúce kaktus. Štartovanie pomocou šliapacích pedálov slúžiacich aj k prišliapnutí do väčších kopcov.

image7

Rozdelenie motorov

Typy motorov:

Skoro všetci výrobcovia motocyklov používajú tradičné motory s vnútorným spaľovaním, ale v niektorých malých skútroch sa používajú elektro-motory.

Delenie SM:

Podľa otáčok kľukového hriadeľa:
a) 2 - takt - Motocyklový spaľovací motor funguje na jednu otáčku kľukového hriadeľa, sú ľahšie, mechanicky oveľa jednoduchšie a vo vyšších otáčkach majú väčší výkon.
b) 4 - takt - Motocyklový spaľovací motor funguje na dve otáčky kľukového hriadeľa, sú čistejšie, spoľahlivejšie a majú rovnomernejšiu silu v celom spektre otáčok.

image8 image9

Podľa chladenia :

a) Chladenie vodou.
Vodou chladené motory majú chladič, ktorý sa neustále stará o to, aby sa motor neprehrieval. Chladiaca kvapalina pri behu motora neustále cirkuluje medzi valcami a chladičom. Na chladiči je malý vetrák, ktorý je kontrolvaný termostatom. Chladiaca schopnosť tohto vetráka je dostačujúca na to, aby ochránil motor pred prehriatím v akýchkoľvek podmienkach. Preto sa vodou chladené motocykle hodia do mesta.

b) Chladenie vzduchom.
Motocykle chladené vzduchom vlastne nemajú žiadny chladiaci systém. Ako prúdi vzduch motorovým priestorom, tak rozptyľuje teplo, ktoré vzniká chodom motora. Vzduchom chladené motorky sú lacnejšie, ľahšie a konštrukčne jednoduchšie. Ale najmä v meste, kde je silná prevádzka, sa môžu ľahko prehriať.

c) Chladenie olejom.
Niektorí výrobcovia používajú túto hybridnú chladiacu technológiu, kedy motorový olej koluje medzi chladičom a motorom. Jeden z najväčších výrobcov olejom chladených motocyklov je Suzuki.

image11 image10

Dvojdobé motory

Dvojdobý motor je piestový spaľovací motor pracujúci s dvojdobým pracovným obehom. Dvojdobý motor môže byť konštruovaný ako zážihový.
Ich využitie spočíva najme v pretekárskych motocyklov kôli ich vysokej akcelerácií a vysokému výkonu.

image12

Štvordobé motory

Štvordobý motor je motor pracujúci so štvordobým pracovným obehom, t.j. na štyri doby (takty). Podľa spôsobu zapálenia zmesi sa pracovné cykly mierne odlišujú pre zážihový a vznetový motor. Rozdiely sú v popise cyklov vyznačené tučne.

image13

Hlavné časti motora

Sú to časti, bez ktorých by nebolo možné vykonávať prácu v pracovnom priestore. Medzi hlavné časti patria:
• Karburátor image14
• Hlava valcov
• Valec
• Blok motora
• Spojkový mechanizmus
• Spojkový kôš
• Spojkové lamely
• Piest
• Ojnica
• Kľukoví hriadeľ
• Prevodovka
• Zapaľovacia sviečka 
• Dynamo

 

 

 

1 - Valec,  2 - Zapaľovacia sviečka,  3 - Hlava valca, 4 - Karburátor, 5 -Spojkový kôš, 6 -Štartovacia- kvalt páka, 7 -Blok motora, 8 - Výfukový kanál                                                            

Účel hlavných častí motora

Karburátor
- je zariadenie na prípravu zmesi pre zážihové spaľovacie motory spaľujúce homogénnu zmes pripravenú z ľahko odpariteľných kvapalných palív a vzduchu. Príprava zmesi spočíva v rozprášení kvapalného paliva v prúde vzduchu. Palivo je v presne odmeranom množstve, ktoré zodpovedá okamžitému množstvu nasatého vzduchu, tlakom palivového čerpadla jemne rozprášené vstrekovacími tryskami.

Hlava valcov
-je konštrukčná časť spaľovacieho motora, ktorá obsahuje kanály pre sací a výfukový trakt, súčasti ventilového rozvodu, prípadne súčasti vstrekovacích trysiek, alebo zapaľovacie sviečky. Hlava valcov zhora uzatvára blok valcov. Je v nej vytvorený spaľovací priestor so sacími a výfukovými ventilmi.

Valec
-je nepohyblivá, uzavretá časť piestového stroja, v ktorej sa pohybuje piest konajúci prácu. Môže ísť o súčasť hydraulického zariadenia, čerpadla a hlavne piestového spaľovacieho motora a parného stroja. V spaľovacom motore sú valce spojené do tzv. bloku valcov so spoločným plášťom - také riešenie sa používa pri kvapalinou chladených motoroch. Pri vzduchom chladených motoroch sú jednotlivé valce nezávisle pripevnené ku kľukovej skrini.

Blok valcov
-je konštrukčná časť viacvalcového spaľovacieho motora alebo iného piestového stroja, ktorá v sebe obsahuje niekoľko valcov - pracovných priestorov. Z jednej strany je blok uzavretý hlavou valcov z druhej strany kľukovou skriňou. Blok valcov je pri menších motoroch vytvorený ako jeden celok. Väčšie motory môžu mať každý valec vyhotovený zvlášť a vložený do kľukovej skrine.

Spojkový mechanizmus
- je súčasťou prevodového systému a jej úlohou je prenášať krútiaci moment z motora do prevodovky a zároveň umožniť krátkodobé prerušenie krútiaceho momentu. Prerušenie krútiaceho momentu je podstatné pre radenie rýchlostných stupňov a plynulý rozjazd

Spojkový kôš
-slúži na uloženie lamely

Piest
- je základná súčasť piestových strojov, ktorá tvori najčastejšie utesnené pohyblivé dno valca, s výnimkou piestových strojov s krúživým, alebo rotačným pohybom. Piest sprostredkuje prenos sily (energie) medzi tlakom piestom utesnených tekutín a pohyblivým mechanizmom spojeným s piestom. Na plnenie svojej funkcie potrebuje piest aj ďalšie súčasti ktoré sú s ním spojené. Celý celok sa nazýva piestová skupina

Ojnica
-je súčasť piestových strojov, ktorá spája piestovú skupinu s kľukovým hriadeľom. Hlavnou úlohou ojnice je prenos síl medzi tlakom plynov nad piestom, a kľukovým hriadeľom

Kľukový hriadeľ
- je technická súčiastka používaná v zariadeniach využívajúcich premenu priamočiareho vratného pohybu na rotačný a naopak

Prevodovka
je technická realizácia prevodového mechanizmu vo forme samostatného podsystému motorov. Prevodovky sa používajú tam, kde je potrebné prispôsobiť charakteristiku pohybu poháňajúceho zariadenia požadovanej charakteristike pohybu

Zapaľovacia sviečka
- je nevyhnutná súčiastka zážihového motora; je to elektrické zariadenie, ktoré je v hlave každého valca niektorých spaľovacích motorov a zapaľuje stlačené palivá pomocou elektrickej iskry

Dynamo
-je točivý elektrický stroj, ktorý premieňa mechanickú energiu z rotora hnacieho stroja na elektrickú energiu vo forme jednosmerného prúdu

 

Postup práce tvorby funkčného modelu motocyklového motora ČZ 175

Čistenie spojkového koša a reťaze pohonu

image16

 

Výrezy potrebných častí SM

image18

 

Montáž spojkového ústrojenstva

image20

 

Čistenie a premazanie kľukového ústrojenstva

image15

 

Montáž motora a maľba rezov

image17

 

Nástrek motora

image19

 

Montáž pohonu

image21

© 2022 Súťaž: Strojár - Inovátor
Back to Top