• si-foto-2015.jpg
  • si-foto-2016.jpg
  • si-foto2-2015.jpg
  • si-foto2-2016.jpg
  • si-foto3-2016.jpg

1.ročník - 2014

5.ročník - 2018

2.ročník - 2015

6.ročník - 2019

3.ročník - 2016

7.ročník - 2020

4.ročník - 2017

Zadováženie potrebných súčiastok
- najskôr sme si zohnali súčiastky, ktoré sme plánovali použiť pri práci
- použité súčiastky boli prevažne z vozidla značky Škoda
- alternátor (obr. 1), spúšťač (obr. 2), regulátor k alternátoru, akumulátor, vodiče, spínacia skrinka

 

image2

Alternátor

image3 image4

Spúšťač

 

Mojou spracovanou témou je zdrojová a štartovacia sústava automobilu. Rozhodol som sa pre spracovanie tejto témy, pretože ma zaujímajú elektrické a elektronické súčiastky v automobile. Konkrétne túto sústavu považujem vo vozidle za veľmi dôležitú, nakoľko bez nej by nebolo možné samotný motor ani len naštartovať. Tento model by mal budúcim študentom Strednej priemyselnej školy dopravnej slúžiť ako pomôcka pre lepšie pochopenie preberaného učiva.

Vyčistenie, vyrezanie a vymaľovanie

- po dôkladnom vyčistení súčiastok sme pomocou dielenského náradia vyrezali vopred stanovené časti
- následne sme farebne rozlíšili obvod rezu od zvyšku súčiastky

image5

Spúšťač po úprave

image6 image7

Akumulátor po úprave                                                                                       Alternátor po úprave

 

Po upravení všetkých súčastí sme začali s ich montážou na panel. Použili sme samorezné skrutky, skrutky, matice, lepidlo.

image8

Model zdrojovej a štartovacej sústavy

 

ZÁVER

Cieľom mojej práce bolo zhotoviť model zdrojovej a štartovacej sústavy, ktorá spolu s dokumentáciou bude slúžiť ako učebná pomôcka pre študentov Strednej priemyselnej školy dopravnej v Košiciach. V konečnom dôsledku sa mi to myslím aj podarilo, nakoľko som sa nestretol so žiadnym problémom kvôli ktorému by som bol nútený prácu nedokončiť. Keďže mne ako študentovi Strednej priemyselnej školy dopravnej táto práca výrazne uľahčila pochopenie danej problematiky, pevne verím, že rovnako pomôže budúcim generáciam pri výučbe na hodinách cestných vozidiel, techniky jazdy, merania a diagnostiky či praxe. Výsledok mojej práce hodnotím ako úspešný, pretože sa mi podarilo vypracovať praktický model i teoretickú časť.

© 2021 Súťaž: Strojár - Inovátor
Back to Top