• si-foto-2015.jpg
  • si-foto-2016.jpg
  • si-foto2-2015.jpg
  • si-foto2-2016.jpg
  • si-foto3-2016.jpg

1.ročník - 2014

5.ročník - 2018

2.ročník - 2015

6.ročník - 2019

3.ročník - 2016

7.ročník - 2020

4.ročník - 2017

Cieľ práce

Cieľom našej práce KOP je poukázanie na súčasný stav používania ventilových rozvodov automobilu a teoretické nadobudnuté vedomosti aplikovať do praktického výstupu. Dôvodom, prečo sme sa rozhodli napísať prácu KOP, je záujem o oblasť automobilov a spaľovacích motorov. V práci venujeme pozornosť najmä časti motora s názvom rozvodový mechanizmus. Po úspešnom ukončení strednej školy chceme ďalej študovať problematiku týkajúcu sa automobilov, konkrétne na strojníckej fakulte. Preto je podrobné vypracovanie tejto témy pre nás veľmi dôležité.

V teoretickej časti práce sme popísali súčasný stav používaných ventilových rozvodov. Podrobne sa venujeme jednotlivým typom rozvodov, a to OHV, OHC, DOHC, SV, Desmodromický rozvod, IOE, CIH. Ku každému typu rozvodu bol podrobnejšie popísaný princíp fungovania, ktorý je názorne zobrazený na príslušných obrazových prílohách. Vedomosti sme čerpali hlavne zo štúdia na tejto škole. Detailnejšie bolo popísané a zobrazené časovanie ventilových rozvodov, ktoré je veľmi dôležité pre správne fungovanie 4-dobého motora. V dnešnej dobe konštruktéri motorov, rôzni mechanici a hlavne šikovní ľudia vymýšľajú čo najefektívnejšie vylepšenia motora, kde chcú z čo najmenšieho motora, najnižšej spotreby získať čo najvyšší výkon. Týmto sme sa zaoberali v podkapitole variabilné časovanie ventilových rozvodov, kde sme podrobnejšie rozpísali, ako to funguje, keď sa pri vyšších otáčkach motora zmení časovanie ventilov a tým nastáva skoršia výmena zmesi vo valci. V ďalšej časti sme vysvetlili dôležitosť ventilovej vôle, jej správne nastavenie, aj keď v moderných spaľovacích motoroch sa to nenastavuje mechanicky, ale tlakom oleja. V kapitole - Vybraný ventilový rozvod, sme rozobrali zloženie rozvodu, ktorý sme si zvolili ako hlavný artikel a v súčasnosti je najviac používaný. Vymenovali sme hlavné časti tohto typu rozvodu a každú časť sme podrobne popísali - akú majú úlohu, z akých materiálov sa vyrábajú. a pre lepšiu predstavivosť sme ku každému pridali obrázok na názorné vysvetlenie a pochopenie.

Ako praktickú časť práce sme vytvorili trojrozmerný model rozvodu DOHC. Popísali sme hlavné časti modelu na priloženom obrázku, ktorý sa nachádza na doske modelu. Model bol vytvorený predovšetkým preto, aby sme uľahčil výučbu a pochopenie princípu fungovania ventilových rozvodov mladším spolužiakom – najmä na výučbe predmetu Cestné vozidlá.

Rez hlavy valcov

Zaobstarali sme si hlavu motora s rozvodom typu DOHC - Obrázok 1 - Typ motora: Peugeot 406 1.8 16V 1999 

image1

Hlava valcov DOHC

Demontáž vačkových hriadeľov z hlavy valcov

Ako prvé sme si demontovali vačky z hlavy - pre ľahšie rezanie a čistenie

 image2 image3

 Demontáž vačkových hriadeľov

Rezanie a brúsenie

Kvôli váhe, a hlavne, aby bolo vidieť niektoré hlavné časti rozvodového mechanizmu, bolo potrebné hlavu rozrezať. Použili sme len ¼ z celej hlavy.

image4 image5

Rezanie hlavy

Odmastenie a čistenie hlavy valcov

Odmastenie a čistenie  - odmastenie sme robili v domácej dielni pomocou odmasťovača a vysokotlakového čističa. Na celkové čistenie sme použili čistiacu stolicu, pomocou ktorej sme odstránili aj spálený olej zo stien hlavy.

image6 image7

 Odmastenie a čistenie hlavy

 

Natieranie hlavy valcov

Po dôkladnom odmastení a vyčistení sme natreli časti na odlíšenie - Obrázok 5: červená farba - rezané časti, zelená farba – sací kanál, čierna farba – výfukový kanál, modrá farba – dutiny na vedenie chladiacej kvapaliny.

image8

Natieranie hlavných častí

Hnací mechanizmus

Keďže sme chceli mať model pohyblivý, potrebovali sme nájsť vhodný motor a ozubené kolesá s reťazou, ktoré by pohybovali oboma vačkovými hriadeľmi.

image9

Hnací mechanizmus

 

Stojan na uchytenie hlavy k podkladovej doske

Aby sme mohli hlavu uchytiť k podkladovej doske, museli sme vyrobiť stojan, ktorý sme pozvárali zo železného plechu a železného profilu.

image10 image11

Stojan na uchytenie hlavy

Funkčný model hlavy valcov typu DOHC

Po poskladaný hotového modelu sme hlavu pomocou stojanu prichytili k podkladovej doske, ktorú sme ešte predtým obrúsili a natreli lakom.

image12 1 image13

 

 

© 2021 Súťaž: Strojár - Inovátor
Back to Top