• si-2019.png
  • si-foto-2015.jpg
  • si-foto-2016.jpg
  • si-foto2-2015.jpg
  • si-foto2-2016.jpg
  • si-foto3-2016.jpg

Študujem na Technickej akadémii odbor strojárstvo so zameraním stavba automobilov. Rozhodol som sa využiť svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti riešením práce, ktorá úzko súvisí nielen s tým čo študujem, ale aj s mojou záľubou pre dopravu ako takú. Uvedený dôvod ma inšpiroval k realizácii rekonštrukcie mopedu JAWA BABETA 210. Tento motocykel patrí svojim vekom už do kategórie veteránov. Hoci ešte stále sa zúčastňujú cestnej premávky. Vďaka ich majiteľom, ktorí sa v mnohých prípadoch svojou obetavosťou ochotne venujú svojim „miláčikom“ na úkor svojho voľného času. Tento moped sa stáva čím viac žiadanejší pre jeho zberateľskú hodnotu najmä v prípade, keď sa zachovala k motocyklu aj originálna dokumentácia. Mal som šťastie, že môj starý otec vlastní takýto motocykel, ktorý však dlhodobo pre svoj technický stav nevyužíval. Jednotlivé časti karosérie motocykla boli skorodované a elektrická časť bola nefunkčná (obr. 1.)

image1

Rozhodol som sa navštíviť starého otca a požiadať ho, aby mi poskytol svoj motocykel pre potreby svojej práce. Starý otec nenamietal a tak som mohol uskutočniť svoj cieľ – rekonštrukciu.
Rekonštrukcia motocykla cielene smerovala k prinavráteniu jeho pôvodného účelu využitia na premávku po pozemných komunikáciách. Musel som preto vynaložiť veľa úsilia, ktoré viedlo k rekonštrukcii karosérie a motora.

Prácu som zostavil tak, aby chronologicky zohľadňovala jednotlivé kroky rekonštrukcie najmä:
- popísal som teoretické východiská práce,
- skutočný stav motocykla,
- podrobne popísal samotnú rekonštrukciu,
- v závere som zhodnotil výsledok práce.

Cieľ práce a metodika práce

Cieľom práce bolo zrekonštruovať starú Jawa Babettu 210 do stavu, ktorý by zodpovedal podmienkam prevádzky motorových vozidiel po pozemných komunikáciách. Motocykel nepodlieha registrácii, tak ako ostatné veľké motocykle a preto som nemusel riešiť otázku návštevy na stanici technickej kontroly, to však neznamená, že som mohol zanedbať pravidlá bezpečnosti. Bolo potrebné mnohé časti vymeniť, iné zas opraviť.

Moped bol v nepojazdnom stave, preto som musel zistiť príčiny tohto stavu. Zlý stav karosérie vyžadoval kompletnú opravu, najmä operácie rovnania, brúsenia, lakovania. Elektrická časť vyžadovala diagnostiku, pretože nefungovali elektrické zariadenia, ako sú svetlá, výstražné znamenia a spúšťací systém. Postupnou diagnostikou počas rekonštrukcie som odhaľoval ďalšie chyby, ktoré som počas rekonštrukcie odstraňoval.

Motocykel nemal k dispozícii dokumentáciu, preto som musel informácie získavať z internetových stránok, ktoré pojednávali o uvedenej problematike. (Príloha A)

Rekonštrukcia mopedu Babetta

V tejto kapitole predstavujem vlastnú praktickú činnosť, v ktorej som sa venoval samotnej rekonštrukcii. Práca začala tým, že som sa oboznámil s problémami, ktoré ma pri rekonštrukcii mopedu Babetta čakajú. Prácu som rozdelil do niekoľkých etáp. V prvom rade som sa zameral na viditeľné nedostatky, tzn. nedostatky karosérie, následne chyby neviditeľné, ktoré som zistil diagnostikou tzn. skúškami motora a elektrickej inštalácie. Na realizáciu samotnej rekonštrukcie som si musel zvoliť správny druh náradia, ktorý závisel od druhu vykonávanej práce. Pre montážne a demontážne práce som použil nástrčné kľúče s bitmi Powerfix a profi Gola sady. Pre karosárske práce rôzne druhy kladív podložiek a brúsnych papierov.

Demontáž karosérie, brúsenie, leštenie a lakovanie

Demontážne práce som začal demontážou výfukového potrubia, šliapadiel a motora obr. 9 a obr. 10. Následne som odmontoval kolesá, z ktorých som demontoval pneumatiky, aby som mohol vyleštiť ráfik. Zo zadného kolesa som demontoval rozetu. Nasledovali blatníky, zadná, predná vidlica, tlmiče až kým som nemal odstrojený celý rám (obr. 11 a obr. 12)

image2 ok

Motor a elektrické zariadenia

image3 image6

Demontované časti motocykla                                                                    Leštenie chrómovej časti kolies

image7 image8

Zadné tlmiče                                                                             Rám a plechové časti motocykla

Kontrolou som zistil, že predné a zadné tlmiče aj s pružinami sú v poriadku. Vyžadovali si len očistenie a premazanie, obal tlmičov lakovanie. Rám a plechové časti karosérie (obr. 12) si vyžadovali väčšiu starostlivosť. V prvom rade som sa venoval blatníkom. Boli pokrivené a preto ich bolo nutné vyrovnať klampiarskym kladivom a podložkou. Po očistení sa museli jednotlivé dielce dôkladne odmastiť. Niektoré časti už nebolo možné zachrániť, preto som kúpil zánovné dielce. Následne som všetky časti prebrúsil brúsnym papierom najprv hrubým a následne jemným. Hrubé poškodenia a nerovnosti som vytmelil karosárskym tmelom, nechal som ho preschnúť a potom som jednotlivé časti znova prebrúsil jemným brúsnym papierom, aby mohli byť pripravené k lakovaniu. Po týchto prácach som mohol uskutočniť najprv nástrek základnou farbou a po vyschnutí vrchnou krycou farbou (obr. 13). Ráfiky kolies som ručne vyleštil originálnou pastou na chróm.

image12 image11

Rekonštrukcia motora

Najpodstatnejšou časťou rekonštrukcie, ktorá vyplynula s diagnostiky pri začiatku demontáže motocykla bol samotný motor, ktorý sa nedal vôbec spustiť. Problém spúšťania motora som na začiatku riešil kontrolou prívodu paliva do motora. Nezistil som však žiadnu chybu. Napriek tomu som odmontoval karburátor a prečistil som jednotlivé časti a trysky. Namontoval som karburátor na pôvodné miesto a pokračoval som v zisťovaní poruchy. Demontoval som veko prevodovej skrine (obr. 14.)

image15

Zistil som, že radiace čeľuste štartovania preklzávala z dôvodu opotrebovania, pretože medzi čeľusťami a bubnom bola väčšia medzera ako pripúšťa návod na obsluhu a údržbu. Predpokladám, že toto mohol byť dôvod prečo sa motor nespúšťal (obr. 15).

 image16

 Problematické štartovacie čeľuste som vymenil za nové. Radiace čeľuste druhého prevodového stupňa a prvého stupňa som tiež vymenil za nové, hoci sa javili ako nepoškodené (obr. 16).

 image17

Dôvodom výmeny bolo to, aby po montáži som nemal znovu problémy so spúšťaním. Výmenou uvedených dielov som dokončil rekonštrukciu prevodovej skrine, ktorú som uzavrel spätnou montážou veka prevodovky. Následne som vykonal demontáž hlavy valca a samotného valca a zistil som nadmerné opotrebenie valca a tiež poškodenie piesta. Uvedené dielce som vymenil za nové. Po ukončení uvedených prác som motor kompletne zložil a po montáži motora na rám som preskúšal jeho funkčnosť pomocou šľapadiel.

Montáž mopedu Babetta

Montáž mopedu som vykonával podobne ako demontáž podľa návodu na obsluhu a údržbu motocykla Babetta. (Príloha A)
K rámu motocykla som pripevnil prednú a zadnú vidlicu spolu s tlmičmi pruženia (obr. 17). Následne som pripevnil predný a zadný blatník, nádrž, predné koleso a zadné koleso, na ktoré som pripevnil rozetu (obr. 18).

image19 image18

 Rám s prednou vidlicou                                                                  Rám s kolesami, riadidlami a motorom

 Motor som pripevnil k spodnej časti rámu pomocou skrutiek do konzol, ktoré sú súčasťou rámu. Namontoval som reťaz na šliapadlový prevod a rozetu (obr. 19),

 image22

zapojil som karburátor ku nádrži pomocou hadičky a zároveň pripevnil namontoval výfukové potrubie a stojan motocykla. Do prednej vidlice som namontoval riadidlá, na ktoré som pripevnil ovládače spojky a ručnej brzdy, ku ktorým som pripojil lanovody príslušných zariadení (obr. 17). Namontoval som sedadlo, predný svetlomet a zadné svetlo (obr. 20).

image23 

Inštalácia elektrického zariadenia

Namontovaním predného a zadného svetlometu sa elektrická inštalácia nekončila. Svetlomety a zvukové výstražne znamenie som zapojil podľa návodu na obsluhu a údržbu (Príloha A). Zistil som však, že po spustení motora svetlá nesvietia a zvukové výstražné zariadenie nefunguje. Problém bol v prerušení káblov a preto som musel natiahnuť nové káble. Po opätovnom spustení motora uvedené zariadenia už pracovali bez poruchy (obr. 21).

 image24

 Výmena kabeláže

Záver

Cieľom práce bolo zrekonštruovať motocykel Babetta 210 tak, aby bol vhodný na premávku po pozemných komunikáciách a zodpovedal podmienkam zákona. Pri realizácii práce som vychádzal z teoretických vedomostí a praktických zručností získaných štúdiom na Technickej akadémii. Pri rekonštrukcii som využíval hlavne vedomosti a zručnosti získané v predmetoch stavba automobilov, najmä pri rekonštrukcii motora a elektrickej inštalácii. Pri karosárskych prácach som využíval vedomosti a zručnosti z predmetu strojárska technológia a prax. Rekonštrukciou som dosiahol, že motocykel po technickej a vzhľadovej stránke spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky na prevádzku po pozemných komunikáciách (cestný zákon). Náklady spojené z rekonštrukciou neboli vysoké, pretože som použil malé množstvo nových respektíve zánovných súčiastok a zariadení. Peniaze som použil hlavne na nákup spotrebného materiálu ako farby, tmely, brúsne papiere. Náklady boli vo výške asi 130,- € (obr. 23).

 image25

© 2019 Súťaž: Strojár - Inovátor
Back to Top