• si-2019.png
  • si-foto-2015.jpg
  • si-foto-2016.jpg
  • si-foto2-2015.jpg
  • si-foto2-2016.jpg
  • si-foto3-2016.jpg

Hlavným dôvodom prečo sme si vybrali túto tému pre našu prácu bol ten, aby sme pomohli škole pri odpratávaní snehu z autocvičiska a z celého jej areálu. Po dohode s konzultantom sme usúdili, že vyrobíme autopluh, pretože na škole je veľká plocha, na ktorej treba odhrnúť sneh a fyzicky je to veľmi namáhavé. Tak sme sa rozhodli, že navrhneme a skonštruujeme pluh, ktorý bude možné využiť za autom a uľahčiť tak prácu s odhŕňaním snehu. Bola to pre nás výzva. Museli sme použiť naše vedomosti z grafického programu Solid Edge a využiť našu predstavivosť. Po schválení návrhu sme nakreslili výkresovú dokumentáciu.

Ciele práce:
-navrhnúť model autopluhu
-skonštruovať autopluhu
-otestovať funkčnosť
-pomôcť škole v zime pri odhŕňaní snehu

Všeobecne o snežných pluhoch

Snežný pluh je zariadenie určené na montáž na vozidlo, ktoré slúži na odhŕňanie snehu z vonkajších povrchov, predovšetkým z povrchu chodníkov, vozoviek či koľají. Termínom sú označované aj vozidlá zimnej údržby, obzvlášť v oblastiach, kde je pravidelne veľké množstvo snehu. Snežnými pluhmi môžu byť vybavené aj koľajové vozidlá pre údržbu železničných tratí. Tvar a náklon snežného pluhu je prispôsobený tak, aby sneh odhŕňal na príslušnú časť vozovky.

Prvé snežné pluhy boli konštruované z dreva a boli ťahané koňmi. S príchodom automobilov za začala mechanizácia snežných pluhov.

V roku 1911 vytvoril prvý moderný snežný pluh David I. Munson, skonštruovaním montážneho mechanizmu na vozidlo. V roku 1923 skonštruovali nórski bratia Hans a Even Øveraasen pluh za automobil a ich vynález je dodnes považovaný za počiatok presadzovania snežných pluhov v zimnej údržbe. V USA založil v meste Clayton v roku 1920 Carl Frink spoločnosť na výrobu snežných pluhov Frink Snowplows, dnes Frink-America, ktorá bola prvou spoločnosťou vyrábajúcou snežné pluhy na svete.

Druhy snežných pluhov a princíp

Snežné pluhy podľa princípu delíme na:

Prvý princíp: Tlačený snežný pluh

Tento princíp je najbežnejší. Snežný pluh je pripojený na prednú časť vozidla. Môžeme ho vidieť kdekoľvek, napr. v meste pri odhŕňaní chodníkov , na cestných komunikáciách, pri odhŕňaní parkovísk a väčších plôch.

Rozdelenie tlačených snežných pluhov:

a.) Tlačený rovno pred vozidlom (na obrázku Lada Niva s hydraulickou obsluhou)

b.) Tlačený natočený do strany

c.) Tlačený do véčka

Rozdelenie ťahaných snežných pluhov:

a.) Ťahaný natočený do strany (najlepšia varianta, ktorú sme použili aj my) 

Konštrukčné riešenie autopluhu

Náš autopluh má všestranné využitie. Môžeme ho využiť či ťahaním rovno alebo do strany za vozidlom. Načo slúži horná platňa s 8 dierami, ktoré slúžia na natočenie pluhu podľa potreby. Autopluh má dobrú stabilitu kvôli kolieskam, ktoré sú vzadu prichytené skrutkami (4x M10) a závitovou tyčou (M33), ktorá slúži na zdvíhanie a spúšťanie pluhu hore alebo dole na prispôsobenie odhŕňaného snehu. K autopluhu sme vyrobili stabilizačnú tyč, ktorá sa upne na ťažné oko automobilu a tým pluh bude držať stopu auta.

3D Model autopluhu

image6 

Výkresová dokumentácia

image7 image8 

Fotodokumentácia výroby jednotlivých dielov a montáž autopluhu

Narezávanie a ohýbanie hlavnej konštrukcie autopluhu

image9 image10 

Zváranie hlavnej konštrukcie autopluhu 

image11 image12 

Príprava ohnutej konštrukcie na kolieska 

image17 image20

Finálna forma autopluhu 

image25 

Záver

Výsledkom našej práce je zhotovený a funkčný autopluh, pri ktorom sme sa zdokonalili a získali mnoho skúseností či už teoretických a lebo praktických. Pri práci sme sa stretli s problémami s ktorými sme sa museli rýchlo vynájsť. Museli sme zapojiť predstavivosť, vynaliezavosť a hlavne technické myslenie.

Pri práci s autopluhom sme sa hlavne zdokonalili vo zváraní, brúsení a 3D modelovaní, tvorení výkresov a zostáv v programe Solid Edge ST7. Veríme, že naša práca bude mať pre školu úžitok a niečo kvalitné po nás študentoch zostane.

© 2019 Súťaž: Strojár - Inovátor
Back to Top